Velkommen til Børnehuset Arken

Arken er Tårnbys første og indtil videre eneste private daginstitution. Institutionen blev endeligt godkendt på Tårnbys kommunalbestyrelsesmøde d. 24. november 2016.
Vi har lækker og primært økologisk madordning, så farvel til madpakker og velkommen til hjemmebag og frisk og næringsrige retter lavet fra bunden hver dag.

Børnehuset Arken er en del af Trygge Institutioner, der også tæller Børnehuset Giraffen, Børnehuset Svanen og Dragen Naturbørnehave, der har samlingssted på Giraffen.

 

I forbindelse med forårs-ryk til skole/SFO i 2018 har vi enkelte ledige børnehave- og vuggestuepladser. Skriv dig på ventelisten under “praktisk”, så tager vi kontakt til dig.

Om private institutioner

En privat daginstitution fungerer på samme vilkår som en kommunal institution, med samme åbningstider, søskenderabat, fripladsmuligheder, madordning mv.

Den store forskel er, at vi holder fast på små vuggestuegrupper i trygge hjemlige rammer, frem for de kæmpeinstitutioner der skyder op indenfor det offentlige.

Derudover bestræber vi os på at levere et førsteklasses serviceniveau til jer forældre.

Antal pladser

Vi har plads til i alt 58 børn i Arken med en fordeling på ca. 26 vuggestuebørn fordelt på to stuer og op til 32 børnehavebørn.

Der er utrolig stor interesse for pladserne i Arken, så følg linket her for at skrive dit barn på ventelisten allerede i dag, eller vælg menupunktet “praktisk”  -> “Skriv dit barn på ventelisten” for at skrive dit barn op.

NB! Opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution påvirker ikke din plads på den kommunale venteliste. Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads i Arken, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemme-kommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

 

Hvorfor Trygge Institutioner?

 

Grundlaget for Trygge Institutioner blev etableret i 2010 med en vision om at være der for vores børn.

Tilsyneladende uendelige rationaliseringer, omstruktureringer og “djøffisering” af det kommunale daginstitutionsområde, hvor alt skal dokumenteres, måles og vejes, spares og skæres, fjerner fokus og varme hænder fra vores børn, til fordel for statistikker og rapporter.

Trygge Institutioner er der for børnene, på deres præmisser, og for deres forældrene.

Vi mener, at vi kan gøre det bedre og give børnene en bedre barndom og forældrene en mindre stresset hverdag. Det er derfor vi er her.

Det kan vi, fordi vi kombinerer mindre enheder, der kan give det nærvær og den tryghed børnene har brug for, med en fleksibel bagvedliggende organisation, der varetager administrative opgaver og sørger for en løbende videns- og erfaringsudveksling imellem institutionerne. Der er kun ét led fra afdelingslederne til “toppen”. Beslutninger kan ofte tages fra dag til dag, med mindre det kræver forældrebestyrelsens mellemkomst eller undersøgelse af en række alternativer.

Vi arbejder målrettet mod at holde de administrative byrder for de enkelte institutioner på et minimum, så kræfterne kan bruges på det pædagogiske arbejde og nærværet med børnene.