Særligt for vuggestuen

Pædagogik og hverdagen

Vi vi glæder os til at byde jer og jeres barn velkommen i Arken. Vores overordnede pædagogiske principper bygger på nærvær, omsorg, anerkendelse og nysgerrighed.

Nærvær i dagligdagen betyder for os, at vores primære fokus er på, at være sammen med børnene. Vi fordøger at bruge så meget af vores arbejdstid hos børnene, og at strukturere os ud af de ting som der nu engang skal ordnes, som umiddelbart ikke har med børnene at gøre. Nærværet er vigtigt fordi det er i samspillet mellem barn/voksen og barn/barn der sker dannelse og læring. Ved at være nærværende i interaktionerne kan vi på bedst mulig vis guide og støtte børnene i deres relationer.

Omsorg er alfa omega. Den tætte kontakt mellem barnet og den voksne er med til at skabe en god start på institutionslivet. I Arken gives der masser af krammere til børnene. Børnene skal vide at vi er der for dem som voksne og at de altid kan komme til os.

Anderkendelse, vi arbejder naturligvis anerkendende i Arken. Ved at arbejde anerkendende mødes barnet med en forstående voksen der arbejder empatisk og har fokus på det enkelte barn. Vi giver plads til barnets egne historier og lytter gladeligt til hvad de har at fortælle, vi spørger ind til deres dagligdag og viser interesse.

Nysgerrighed er vigtig i Arken, det gælder både nysgerrigheden mellem barn/personale, men også i høj grad personalet imellem, eller forældre og personale imellem. Der skal være plads til nysgerrige spørgsmål fra en kollega til en anden eller fra en nysgerrig forældre til personalet. Gennem nysgerrighed og spørgsmål bliver vi bedre til at definere vores arbejde, og gennem denne reflektion og definition bliver vi bedre professionelle voksne. Derudover hylder vi også nysgerrigheden hos børnene, vi arbejder på at følge barnets spor og disse spor og idéer kommer oftest fra et nysgerrigt spørgsmål “Hvor kommer sommerfuglene fra?”, kunne være spørgsmålet der leder den voksne og barnet til en biblioteks-tur, eller google-søgning om sommerfugle og hvor de kommer fra. Det bliver måske til et tegne og male-projekt, hvor børnene tegner pupper og de sommerfugle, de nu har lært kommer ud af dem.

I Arken arbejder vi dermed dagligt med at skabe nærvær og omsorg for det enkelte barn og vi deler rundhåndet ud af knus og kram.

Når jeres barn er indmeldt i Arken, skaber vi sammen et godt samarbejde omkring jeres barn og familie.

 

 

Pædagogik og aktiviteter i løbet af en typisk dag
Vi holder morgensamling med sange og fagter hver morgen, hvor børnene også får lidt frugt at spise. Op ad formiddagen skal vi ha´ det sjovt. Vi spiller musik, laver rytmik og pjasker med vand, mudder, og maling. Vuggestuebørn bruger alle sanser, og dem vil vi støtte hver dag. Vi går ture i nærområdet med klapvogn, og når børnene kan gå selv, går de ved siden af. Vi har også 2 el-ladcykler med plads til 6 børn i hver, det giver os mulighed for at tage på længere ture, fx. Amager Fælled. For den 1-2 årige kan det at se på tog, eller hoppe i en vandpyt være en stor oplevelse, og vi prioriterer derfor også små ture i små grupper. Det støtter nærværet mellem børn og voksne. Ture til Zoo og andre lange ture synes vi skal forbeholdes forældre og bedsteforældre.

Frokost
Frokosten nyder vi sammen, og vi finder det vigtigt at børnene får stimuleret deres sanser under måltidet. Vi ønsker at skabe en god madkultur, hvor vi bl.a. taler om hvor kommer maden fra og hvad er det vi spiser. Børnene spiser selv, og dem der har behov for hjælp og støtte får selvfølgelig det, men det er vigtigt, at vi som personale og I som forældre støtter børnene i at forsøge at spise selv. Vi skærer naturligvis maden ud i små-bitte bidder til de mindste.

Personalet sørger for, at alle får spist i løbet af dagen, da nogle måske har trængt til en lur før maden og spiser først senere. Vi vil dog tilstræbe, at måltidet er en fælles oplevelse. Det at spise sammen allesammen er en rigtig god social læring, som vi gerne vil støtte.

 


 

 

Middagssøvn
De fleste børn sover efter frokost (børnene bliver puttet mellem kl. 11 og 12) og vågner som regel omkring kl.14.00
Vores holdning er at børn sover fordi de har brug for det, og netop under søvnen bearbejdes dagens indtryk. Det er derfor vigtigt at barnet får en god søvn.

Udviklingen af hjernen: Børns hjerne er under udvikling indtil de er omkring 21 år. det er værd at huske at store dele af denne udvikling foregår mens børnene sover. Børn bruger omkring 40 % af deres søvn i det dybe stadie, hvor udviklings- og genopbygningsprocesserne foregår.

Eftermiddagen
Når børnene vågner, er der eftermiddagsmad, lidt at drikke og hyggestunder med højtlæsning mm.

Når i henter sørger vi for, at I har mulighed for at spørge ind til barnets dag, se udstillinger af malerier osv. Vi bestræber os på dagligt at ligge billeder og en kort dagbog om dagens gang ud til jer på Famly. Dog finder vi tiden med børnene vigtigst, så der kan være dage hvor der ikke kommer dagbog.


 

Når I henter
Når i henter jeres barn skal vi gøre jer opmærksom på, at det er JER som forældre, der bestemmer at ”NU skal vi hjem”. Et vuggestue-liv er fyldt med skæg og udfordringer både socialt og fysisk, og barnet trænger også til bare at komme hjem og nyde godt af familiens nærvær og ro.

Dagligdagen i vuggestuen

 

I Børnehuset Arken ønsker vi at skabe nogle faste rutiner og rytmer, da det erfaringsmæssigt er med til at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for jeres barn.

Vi holder morgensamling hver morgen kl. 9.00 til 9.30. Vi vil derfor bede jer om at have afleveret jeres barn inden kl. 9.00 for at undgå forstyrrelser i morgensamlingen. I må naturligvis gerne aflevere senere, men det skal være efter morgensamlingen, og dette bedes meddeles stuen inden kl. 9.00.

Hvis I som forældre har lyst til at prøve at være med til morgensamlingen sammen med jeres barn, er i meget velkomne. Men spørg gerne personalet på jeres stue, hvilken dag det passer bedst.

Et eksempel på, hvordan hverdagen kan se ud (ca. tider):
  • 07.00-08.00: Børnene møder ind og der tilbydes morgenmad og stille aktiviteter såsom tegnebord mm.
  • 08.00-09.00: På stuerne
  • 09.00-09.30: Morgensamling og frugt
  • 09.30-10.30: Pædagogiske aktiviteter på stuen, ture ud af huset, på legepladsen…
  • 10.30-11.30: Frokost
  • 14.00-14.30: Eftermiddagsmad
  • 14.30- 17.00: Leg på tværs af stuerne både inde og ude og tak for idag 🙂

Særligt for børnehaven

Lidt om vores menneskesyn og pædagogik – og hvordan det ser ud i praksis

 

Vi vi glæder os til at byde jer og jeres barn velkommen i Arken. Vores overordnede pædagogiske principper bygger på nærvær, omsorg, anerkendelse og nysgerrighed.

Nærvær i dagligdagen betyder for os, at vores primære fokus er på, at være sammen med børnene. Vi fordøger at bruge så meget af vores arbejdstid hos børnene, og at strukturere os ud af de ting som der nu engang skal ordnes, som umiddelbart ikke har med børnene at gøre. Nærværet er vigtigt fordi det er i samspillet mellem barn/voksen og barn/barn der sker dannelse og læring. Ved at være nærværende i interaktionerne kan vi på bedst mulig vis guide og støtte børnene i deres relationer.

Omsorg er alfa omega. Den tætte kontakt mellem barnet og den voksne er med til at skabe en god start på institutionslivet. I Arken gives der masser af krammere til børnene. Børnene skal vide at vi er der for dem som voksne og at de altid kan komme til os.

Anderkendelse, vi arbejder naturligvis anerkendende i Arken. Ved at arbejde anerkendende mødes barnet med en forstående voksen der arbejder empatisk og har fokus på det enkelte barn. Vi giver plads til barnets egne historier og lytter gladeligt til hvad de har at fortælle, vi spørger ind til deres dagligdag og viser interesse.

Nysgerrighed er vigtig i Arken, det gælder både nysgerrigheden mellem barn/personale, men også i høj grad personalet imellem, eller forældre og personale imellem. Der skal være plads til nysgerrige spørgsmål fra en kollega til en anden eller fra en nysgerrig forældre til personalet. Gennem nysgerrighed og spørgsmål bliver vi bedre til at definere vores arbejde, og gennem denne reflektion og definition bliver vi bedre professionelle voksne. Derudover hylder vi også nysgerrigheden hos børnene, vi arbejder på at følge barnets spor og disse spor og idéer kommer oftest fra et nysgerrigt spørgsmål “Hvor kommer sommerfuglene fra?”, kunne være spørgsmålet der leder den voksne og barnet til en biblioteks-tur, eller google-søgning om sommerfugle og hvor de kommer fra. Det bliver måske til et tegne og male-projekt, hvor børnene tegner pupper og de sommerfugle, de nu har lært kommer ud af dem.

I Arken arbejder vi dermed dagligt med at skabe nærvær og omsorg for det enkelte barn og vi deler rundhåndet ud af knus og kram.

Når jeres barn er indmeldt i Arken, skaber vi sammen et godt samarbejde omkring jeres barn og familie.

At være barn i Arkens børnehave skal være en god oplevelse. Vi ser børn som kompetente medborgere, der har lige så meget ret til at have egne meninger som de voksne.
De voksne er tydelige og sætter grænser, men vi skælder ikke ud. Vi lærer børnene at løse konflikter på en ordentlig måde og give kys og kram. Børn spejler sig i de voksne, og vi gør alt for at være gode forgangsbilleder, så der er et godt miljø for alle store og små. I Arken skal børnene have oplevelser, der udvikler, sætter tanker i gang og inspirerer til leg.


Børn er nysgerrige, og de vil gerne vide, hvordan tingene hænger sammen. Det vrimler med spørgsmål i børns leg, og det gælder for os om at se disse spørgsmål og støtte dem.
Vi arbejder emneorienteret også med fælles projekter.

Personalet har følerne ude når børnene leger og en af pædagogernes roller er at være observerende så vi kan træde til og guide børnene. Morgensamling er også et godt sted at finde ud af, hvad der optager børnegruppen lige nu. Der er taletid til alle, og emner kan diskuteres med hele gruppen på demokratisk vis. Vi tror på, det er sjovest at være med, hvis man selv har været med til at bestemme. Derudover mener vi at børn gør det rigtige hvis de kan.

Et projekt kan vare alt fra en uge til flere måneder, alt efter hvor omfattende det bliver, og hvor mange sidespor der kommer undervejs. Der er jo forskel på, om det handler om myrer eller superhelte. Men der kan rent faktisk udspringe mange spændende sideprojekter fra en myre.


 

 

Dokumentation
De pædagogiske aktiviteter dokumenteres i ord og billeder. Både så i som forældre kan følge med, men vigtigst er, at børnene kan se, at deres arbejde bliver anerkendt. Det handler ikke om et færdigt produkt, men om den proces der sker, og hvad børnene får ud af det undervejs. Ved at arbejde på denne måde, har vi også nemmere ved at komme godt rundt om de forskellige emner i de pædagogiske læreplaner, og der er dokumentation et godt arbejdsredskab for os.


 

På tur
Ture ud af huset kan vi godt lide. Vi tager på tur en gang om ugen, det kan være alt fra en tur i nærområdet eksempelvis “bakkerne” eller lidt længere ture på vores ladcykler.

Ture til Zoo og andre lange ture synes vi er forbeholdt forældre og bedsteforældre.

 


 

Pædagogisk indretning
En sidste meget vigtig faktor i vores pædagogiske tilgang er indretningen af rummene. Det har stor betydning for børnenes læring og udvikling, at der er plads til at eksperimentere og lege. Børnenes selvhjulpenhed skal tilgodeses, så man selv kan starte legen eller aktiviteten uden at være afhængig af en voksen for at komme i gang.

Det vil sige:

  1. Tingene er i børnehøjde. Det er ærgerligt at stå og mangle en limstift, fordi den står på anden øverste hylde i ”voksenskabet”, når karton og pailletter ligger klar på bordet.
  2. Rummene er indrettede, så børnene nemt kan se, hvad man kan lege her. Rummene er opdelt i mindre rum med reoler, tæpper osv. Vi vil gerne have et inspirerende miljø som er knap så institutionsagtigt men mere hjemligt indrettet.

Opdeling og normering

Arken er opdelt med 2 vuggestuegrupper, hhv. Matroserne og Sørøverne á hver 13 børn.
I børnehaven er vi 33 børn, der fordeler sig over flere lokaler afhængig af aktiviteterne i løbet af dagen. Der er naturligvis også mange ture ud af huset.

Vi er i vuggestuen 6 ansatte og i børnehaven 4. Dertil har vi i perioder 1 i løntilskud, der hjælper til de steder, hvor der er mest behov.
Vi har 1 køkkendame der dagligt hjælper med at anrette maden fra Trygge Institutoners køkken på Giraffen.

Mad og måltider

Hos Trygge Institutioner prioriterer vi sund og nærende mad højt.

Maden laves for det meste helt fra bunden af vores køkkenleder og vores køkkenassistent. Maden er primært økologisk, lækker og varieret, men vigtigst af alt børnevenlig. Vi ønsker, at børnene skal have gode smags oplevelser, og vores mad tager også udgangspunkt i, at børnene bliver mætte og at den er nærende og varieret.

Frugt
Hver dag er der frisk frugt til børnene. Vi får leveret økologisk frugt fra Årstiderne. Dette både for sundheden, smagen og miljøets skyld. Vi følger årstiderne, så frugten er moden og har god smag, hvilket er med til, at børnene har lyst til at spise den.

Fisk
Fisk er sundt, så vi får leveret en stor kasse med frisk fisk en gang ugentligt.

Bagværk
De fleste dage bliver der bagt lækkert økologisk og velsmagende brød, som er klar til eftermiddagsmaden.

Allergier

Hvis dit barn har allergi eller særlige kosthensyn, skal du aflevere en lægeerklæring på dit barns stue.

Pædagogikken i måltidet
Frokosten nyder vi sammen, og vi finder det vigtigt, at børnene får stimuleret deres sanser under måltidet. Derfor dækker vi op med duge på bordene til frokost, og børnene hjælper både med at dække bordet og tage af bordet. Vi opfordrer børnene til at være selvhjulpne, dvs at de selv øser deres mad op, hælder vand i kopperne mm.

Sukker politik
Vores sukker politik er det, vi kalder for sund fornuft. Hermed mener vi, at vi grundlæggende lader den sunde fornuft råde. Vi serverer ikke kage for børnene i Arken, men det er ok at tilsætte lidt sukker i maden for den gastronomiske del, eller i bagværket af samme årsag.

Fødselsdagspolitikken kan i finde i vores velkomstfolder når jeres barn starter.

Læreplaner

Du kan læse om vores pædagogiske læreplan for 2020-2021 via nedenstående link

Pædagogisk læreplan for Arken, 2020-2021

Download læreplanen ved at trykke på det gule link