Sygdomspolitik

Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem Arken og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar og det syge barns behov bør altid komme først. Dette sikrer vi bedst ved at have en åben dialog mellem jer forældre og os som personale, og det er vigtigt at have tillid til hinandens dømmekraft.

Det syge barn er således ikke reduceret til et barn med feber eller andre målbare tegn. Det er helhedsindtrykket af barnet, der bedømmes. Dette helhedsindtryk kalder vi barnets almene trivsel, og det er denne tilstand, der i Arken ligger til grund for, hvornår vi vurderer, om et barn har fysisk og psykisk overskud til at følge en hverdag i institutionen. Personalet i Arken vil kende børnene rigtig godt, og da vi er en forholdsvis lille gruppe, vil vi hurtigt observere ændringer i barnets almene trivsel.

Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos vuggestuebørn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4 års alderen. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at feberen er en naturlig del af kroppens immunforsvar. Derfor er det ikke er acceptabelt at forsøge at slå feberen ned med febernedsættende medicin som fx. Panodil, for at aflevere sit barn i institution – ligesom vi naturligvis heller ikke må give Panodil og lignende, det er en forældreopgave.

Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i institutionen.

I Trygge Institutioner er vores holdning at jeres barn skal have én feber/opkast/dårlig mave -fri dag, før barnet kommer i institution igen.

Når jeres barn er sygt, forventer vi at i giver personalet en besked på Famly om hvad barnet fejler, så vi på den måde kan tage vores forholdsregler.